نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب . آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی با جواب – نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی و سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی با جواب

نمونه سوالات آیین نامه

 1. جدید ترین نمونه سوالات آیین نامه
 2. نمونه سوالات آيین نامه راهنمایی و رانندگی سال 97
 3. نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 98
 4. نمونه سوالات آیین نامه آزمون اصلی راهنمایی و رانندگی
 5. نمونه سوالات آیین نامه آزمون مقدماتی راهنمایی و رانندگی
 6. نمونه سوالات آیین نامه گواهینامه پایه سوم
 7. نمونه سوالات گواهینامه موتور سیکلت
 8. نمونه سوالات آیین نامه پایه 2
 9. نمونه سوالات آیین نامه پایه یک
 10. مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه
 11. نمونه سوالات آیین نامه پر تکرار آزمون راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است

 1. در جاده های اصلی حداکثر میزان سرع مجاز در روز 85 کیلومتر در ساعت است
 2. در جاده های اصلی حداککثر سرعت مجاز در شب 85 کیلومتر در اعت است
 3. در جاده های فرعی حداکثر سرعت مجاز در روز 75 کیلومتر در ساعت است
 4. در جاده های فرعی حداکثر سرعت مجاز در شب 85 کیلومتر در ساعت است

گزینه صحیح 2

بر روی جاده خیس ترمز می کنید و وسیله ی شما شروع به لغزیدن می کند اولین کاری که انجام می دهید چیست

 1. پای خود را باید بر روی کلاچ بگذارید تا توقف کنید
 2. به سرعت ترمز دستی را بکشید تا توقف کنید
 3. با شدت بیش تری بر ترمز فشار بیاوردید تا کاملا توقف کنید
 4. ترمز را کاملا ازاد کنید

جواب صحیح گزینه شماره 2

نحوه ی گرفتن صحیح فرمان اتومبیل در حالت معمول کدام است

 1. با یک دست فرمان با یک دست دنده را می گیریم
 2. با هر دو دست و از خارج فرمان را می گیریم
 3. با یک دست خارج فرمان با دست دیگر داخل فرمان را می گیریم
 4. با هر دو دست محکم فرمان را پایین نگه می داریم

جواب صحیح 2

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با پاسخ

در  حین رانندگی و در صورت خستگی باید ….

 1. سرعت را کم کرده به راه ادامه می دهیم
 2. با رعایت حق تقدم مسیر تغییر مسیر سرعت داده و از سرعت خود بکاهید
 3. به محض توانستن اتومبیل را متوقف کنید و در معرض هوای تازه قرار بگیرید
 4. بر سرعت خود می افزاییم تا زودتر به مقصد برسیم

جواب صحیح 3

قانون اولیه و پایه در ازاد راه ها چیست

 1. همیشه از راست برانید مگر ان که قصد سبقت داشته باشید
 2. از باندی استفاده کنید که کم ترین ترافیک را دارد
 3. از سمتی سبقت بگیرید که خلوت باشد
 4. با سرعت بیش از ۹۰ کیلومتر در ساعت رانندگی کنید

جواب صحیح گزینه شماره 1

رنگ تابلو در ازاد راه ها و بزرگ راه ها به ترتیب

 1. سبز ابی
 2. قرنز زرد
 3. زرد قرمز
 4. ابی سبز

جواب صحیح گزینه شماره 4

رانندگان وسایل نقلیه امدادی در چه مواقعی مجاز به استفاده از اژیر و چراغ هشدار گردان می باشند

 1. در همه مواقع می توانند استفادع کنند
 2. برای انجام ماموریت های مهم و بسیار فوری می توانند اط چراغ استفاده کنند
 3. به دلخواه راننده می توانند از چراغ استفاده کنند
 4. در هنگام مواجه با خطر می توانند استفاده کندد

جواب صحیح گزینه شماره 2

نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

نداشتن برف پاک کن در هنگام بارندگی و زنجیر چرخ در یخ بندان و دود کردن اتومبیل نقص فنی….و جریمه به ان ….

 1. محسوب می گردد- تعلق می گیرد
 2. محسوب می گردد-تعلق نمی گیرد
 3. محسوب نمی گردد-تعلق نمی گیرد
 4. محسوب نمی گردد-تعلق می گیرد

جواب گزینه صحیح 1

زمانی که در یک جاده دو طرفه در حال حرکت هستید و اتومبیلی بدونم رعایت فاصله جلوی شما قرار بگیرد چه اقدامی باید انجام دهید ؟

 1. فاصله گرفته و فاصله ی ایمن را رعایت می کنیم
 2. با زدن چراغ و بوق راننده را از گرفتن فاصله باخبر می کنیم .
 3. ترمز می کنیم
 4. احتیاجی به رعایت فاصله در جاده ی دو طرفه نیست

جواب صحیح گزینه 1

ر تصادفات منجر به جرح در صورتی که وسیله ی نقلیه برای انتقال فوری مجوز ندارزد وظیفه ی راننده چیست ؟

 1. به پلیس اطلاع دهد
 2. اتومبیل خود را خاموش کند
 3. ماشین را خاموش کند و با بیمار حرف بزند تا امبولانس بیاید
 4. با علامت گذاری در محل قرار گرفتن چرخ ها در سطح راه اقدام به حمل مجروح با وسیله ی نقلیه خود نمیاد

جواب صحیح گزینه 4

هوای گرم بر کدام قسمت خودرو اثر می گذارد

 1. سر نشینان خودرو
 2. باد لاستیک و دمای موتور
 3. امادگی راننده در کنترل خودرو
 4. ترمز ها

گزینه صحیح 2

نمونه سوالات آیین نامه اصلی و مقدماتی

در حین رانندگی در صورت برخورد به موارد اضطراری کدام یک از موارد زیر را باید انجام دهید

 1. بلافاصله راهنما زده و با کم کردن سرعت اتومبیل را به سمت راست هدایت کنیم
 2. بلا فاثله ترمز کرده و ماشین زا به سمت کنار هدایت می کنیم
 3. ترمز ناگهانی نگرفته و با نگه داشتن هر دو دست بر فرمان سریع و ایمن گردش کرده و از جاده خارج می شویم
 4. به اعصاب خود مسلط شده و با هر دو دست فرمان را می گیریم تا اتومبیل را به سمت کنار جاده هدایت می کنیم

جواب گزینه صحیح شماره 2

در شرایط جوش اوردن موتور چه کاری باید انجام داد

 1. موتور را خاموش کرده روی موتور اب بریزیم
 2. موتور را نباید خاموش کرد درب رادیاتور  را باز می کنیم و با احتیاط مقداری اب روی ان می ریزیم
 3. موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز می کینیم و در ان اب می ریزیم
 4. تا مراکز مجاز تعمیرگاهی به حرکت خود ادامه می دهیم

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه اصلی آزمون راهنمایی و رانندگی

در کدام یک از موارد زیر نباید دنده عقب بگیریم

 1. برای مسافت طولانی نباید دنده عقب گرفت
 2. برای مسافت هایی که نمی شود پیاده طی کرد نباید دنده عقب گرفت
 3. دنده عقب به یک خیابان فرعی ممنوع نیست
 4. دنده عقب در مناطق مسکونی و شهری مجاز است و نی توانیم دنده عقب بگیریم

جواب صحیح گزینه شماره 1

چرا باید برای سبقت از یک وسیله ی طویل فاصله بیش تری را با ان حفظ کرد ؟

 1. در صورت توقف کامیون دنده عقب بگیرید
 2. برای این که در نقطه کور قرار نگیذرید از موقعیت جلوی اتومبیل اطلاع پیدا کنید
 3. با سرعت بیش تری از اتومبیل سبقت بگیرید
 4. برای سبقت گرفتن در پیچ ها سرعت بیش تری داشته باشید

جوایب صحیح گزینه 2

به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد را باید انجام داد ؟

 1. دنده را تعویض کرده و سریعا ترمز کنید
 2. ترمز کرده و سریعا توقف کنید
 3. فرمان را شل بگیرید ولی سریعا ترمز کنید
 4. فرمان را به شدت محکم بگیرید و اجازه دهید اتومبیل خود به خود متوقف شو.د

گزینه صحیح 4