آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی با جواب امتحان مرحله دوم

آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی – نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی – نمونه سوالات آیین نامه مقدماتیسوالات آیین نامه اصلی

 1. آزمون آیین نامه اصلی شماره 1
 2. آزمون آیین نامه اصلی شماره 2
 3. آزمون آیین نامه اصلی شماره 3
 4. آزمون آیین نامه اصلی شماره 4
 5. آزمون آیین نامه اصلی شماره 5
 6. آزمون آیین نامه اصلی شماره 6
 7. آزمون آیین نامه اصلی شماره 7
 8. آزمون آیین نامه اصلی شماره 8
 9. آزمون آیین نامه اصلی شماره 9
 10. آزمون آیین نامه اصلی شماره 10
 11. آزمون آیین نامه اصلی شماره 11

آزمون آیین نامه اصلی

آزمون آیین نامه اصلی

در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد حق تقدم با کیست؟

 1. وسیله ای که به سمت راست گردش می کند
 2. وسیله ای که مستقیم حرکتت می کند
 3. وسیله ای که به سمت چپ گردش می کند
 4. پیادگان

گزینه صحیح 4

چه موقع می توانید به صورت دنده عقب از خیابان فرعی وارد خیابان اصلی شوید

 1. در همه مواقع می توانیم
 2. هیچ موقع نمی توانیم
 3. تنها اگر دو خیابان خلوت باشد می توانیم
 4. تنها اگر خسابان اصلی دارای ترافیک باشد

جواب صحیح گزینه 2

آزمون آیین نامه اصلی شماره 1

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یک دیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است

 1. وسیله ای که به چپ گردس می کند
 2. هیچ کدام از گزینه ها صحیح نیست
 3. وسیله ای که به راست گردش می کند
 4. منتظر می ماند تا پلیس راهنمایی بیاید

جواب صحیح گزینه 3

آزمون آیین نامه اصلی شماره 2

نحوه صحیح گرفتن فرمان اتومبیل در حالت معمول کدام است

 1. با هردو دست محکم فرمان را در پایین نگه می داریم
 2. با هردو دست از خارج فرمان را می‌گیریم
 3. با یک دست خارج فرمان و با دست دیگر داخل فرمان را می گیریم
 4. با یک دست فرمان با دست دیگر دنده عوض می کنیم

جواب صحیح گزینه 2

چه موقع می توانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به اصلی بروید ؟

 1. در همه مواقع
 2. هیچ موقع
 3. تنها اگر دو خیابان خلوت باشند
 4. تنها اگر خیابان ااصلی دارای ترافیک نباشد

گزینه صحیح 2

آزمون آیین نامه اصلی شماره 3

موقعی که اتومبیل خود را پارک می کنید نباید …

 1. در جاده اصلی پارک کنید
 2. در دنده بگذارید
 3. مانع سایر استفاده کنندگان از راه شوید
 4. ترمز دستی را بکشید

جواب صحیح گزینه 3

 

در حین رانندگی و در صورت خستگی باید

 1. بر سرعت خود می افزاییم تا زودتر به مقصد برسیمه
 2. محض توانستن اتومبیل را توقف کنیو و در معرض هوای تازه قرار بگیرید
 3. با رعایت حق تقدم تغییر مسیر سرعت داده و از سرعت خود بکاهید
 4. سرعت را کم کرده و به راه ادامه می دهیم

جواب صحیح گزینه 2

آزمون آیین نامه اصلی شماره 4

در جاده ای شلوغ و پر ترافیک مشغول حرکت هستید راننده پشت سر سعی می کند از شما سبقت بگیرد شما چه می کنید؟

 1. به اتومبیل جلویی نزدیک شوید تا راننده نتواند سبقت بگیرد
 2. مسیر صحیح و مسقیم خود را ادامه می دهید تا راننده پشت سر سبقت بگیرد و برود
 3. با دست به راننده پشت سر علامت می دهید زمانی که خطری نیست سبقت بگیرد
 4. با سرعت خود اضافه می کنید تا راننده پشت سر دور شود

جواب صحیح گزینه 2

 

حداکثر سرعت مجاز برای سواری و وانت بارها در بزرگ راه های برون شهری چند کیلومتر است ؟

 1. 120
 2. 110
 3. 95
 4. 100

جواب صحیح گزینه 2

آزمون آیین نامه اصلی شماره 5

وقتی در رانندگی حواس شما متوجه چیز های دیگر باشد این کار

 1. قادر به تصمیم گیری نخواهید بود
 2. تصمیم سریع و عکس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت
 3. عکس العملی از خودتان نشان نخواهید داد
 4. ممکن است مسیر خود را اشتباه بروید

جواب صحیح گزینه 2

آزمون آیین نامه اصلی شماره 6

صحیح ترین روش ترمز کردن چیست

 1. ابتدا سریعا ترمز کرده و دنده را به حالت خلاص در اورید ترمز دستی را در مرحله ی قبل از توقف کامل بکشید
 2. به شدت ترمز کنید و پدال گاز و کلاچ را با هم فشار دهید
 3. اندکی ترمز کرده پدال کلاچ را فشار داده و ترمز دستی را بکشید
 4. ابتدا به ارامی ترمز کرده و سپس پدال ترمز را فشار دهید

جواب صحیح گزینه 4

وقتی در رانندگی حواس شما متوجه چیز های دیگر باشد این کار

 1. قادر به تصمیم گیری نخواهید بود
 2. تصمیم سریع و عکس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت
 3. عکس العملی از خودتان نشان نخواهید داد
 4. ممکن است مسیر خود را اشتباه بروید

جواب صحیح گزینه 2

آزمون آیین نامه اصلی شماره 7

تنظیم صندلی برای چیست ؟

 1. تسلط به فرمان پدال کلاچ و گاز
 2. گزینه 1 و 2
 3. میدان دید طبیعی
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 2

در یک نطقه ی مسکونی و شهری در حال حرکت هستید به یک سرعت گیر نزدیک می شوید چه کار می کنید ؟

 1. با همان سرعت به راه خود ادامه می دهیم
 2. از قسمت سمت چپ جاده عبور می کنیم
 3. با احتیاط سرعت را کاهش می دهیم
 4. فرصت ندهید عابرین از خیابان عبور کنند

جواب صحیح گزینه 3

آزمون آیین نامه اصلی شماره 8

در میدان ها حق تقدم با چه کسی است ؟

 1. وسیله ای که اول وارد می شود
 2. وسیله ای که در درون میدان در حال حرکت است
 3. وسیله ای که زودتر وارد میدان شده
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 2

برای استفاده از ترمز در حین رانندگی بهتر است ….

 1. تمام کف پا را روی پدال ترمز قرار دهی
 2. دپاشنه ی پا را روی کف اتومبیل گذاشته و با پنجه پا پدال را فشار دهید
 3. با کف پا ترنز را به اهستگی فشار داده و هم زمان کلاچ را بگیرید
 4. پاها همواره برای ترمز گرفتن باشد

جواب صحیح گزینه 2

آزمون آیین نامه اصلی شماره 9

در مواقع طوفانی در کدام یک از موارد زیر باید بیش تر مراقب باشید

 1. به هنگام سبقت
 2. به هنگام عبور از کنار دوچرخه سواران و موتور سیکلت سواران
 3. به هنگام استفاده از ترمز
 4. به هنگام گردش

جواب صحیح گزینه2

آزمون آیین نامه اصلی شماره 10

امادگی در رانندگی شامل چه مواردی است

 1. خطای دیگران را پیش بینی کردن
 2. مهارت در رانندگی
 3. مشاهده پیش بینی تمرکز اگهی عدم حواس پرتی
 4. اگاهی داشتن از رانندگی دیگران

جواب صحیح گزینه 3

آزمون آیین نامه اصلی شماره 11

قانون اولیه ی رانندگی حرکت از سمت …. مگر برای ….است .

 1. چپ _توقف
 2. راست _ سبقت و گردش به چپ
 3. چپ _گردش
 4. راست _ توقف

جواب صحیح گزینه ی 2

در شرایط یخ بندان چگونه می توانید از لغزش چرخ ها جلوگیری کنید

 1. اگر چرخ ها شروع به لغزندگی کرد از ترمز دیتی ایتفاده کنید
 2. در تمام مدت با دنده ی یک برانید
 3. با سرعت کم تر و با دنده ی سنگین حرکت کنید
 4. هیچ کدام از موارد بالا صحیح نیست

گزینه صحیح 3

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *