سوالات آیین نامه اصلی با جواب آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب – نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب – آزمون آیین نامه اصلینمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی

 1. سوالات آیین نامه اصلی تستی
 2. سوالات آیین نامه اصلی آنلاین
 3. سوالات آیین نامه اصلی حق تقدم ها
 4. سوالات آیین نامه اصلی مربوط کتاب جدید آیین نامه راهنمایی و رانندگی
 5. سوالات آیین نامه اصلی کتاب قدیم
 6. سوالات آیین نامه اصلی سال 97
 7. سوالات آیین نامه اصلی سال 96

سوالات آیین نامه اصلی

سوالات آیین نامه اصلی

برای کدام یک از موارد زیر جراغ های هشدار دهنده باید روشن باشد

 1. زمانی که لازم است در پیاده رو پارک کنید روشن کنید
 2. زمانی که در بزرگراه سرعت خود را برای خطری که در جلوی شما قرار دارد کم می کنید و روشن می کنیو چراغ ها را
 3. زمانی که به صورت دوبل می خواهید پارک کنید روشن کنید
 4. زمانی که نیاز به جلب توجه سایر رانندگان دارید روشن کنید

جواب صحیح گزینه شماره 2

چرا نباید مدت زیادی پای خ.د را روی کلاچ بگذارید ؟

 1. اصطکاک لاستیک ها با جاده کم می شود
 2. کنترل شما روی وسیله نقلیه کم می شود
 3. زیرا موجب کم شدن عمر گیربکس می شود
 4. زیرا مصرف بنزین زیاد می شود

جواب صحیح گزینه 2

سوالات آیین نامه اصلی تستی

تنها برای چه مواردی می توانید به رانندگان و باعابرین با چراغ بزرگ علامت دهید؟

 1. جهت اعلام اینکه به انها راه داده اید
 2. جهت اعلام حضور به انها
 3. جهت اعلام اینکه حق تقدم عبور با شماست
 4. جهت اعلام اینکه دنده عقب می روید

جواب صحیح گزینه 2

در میدان ها حق تقدم با چه کسی است ؟

 1. وسیله ای که اول وارد می شود
 2. وسیله ای که در درون میدان در حال حرکت است
 3. وسیله ای که زودتر وارد میدان شده
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 2

در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد حق تقدم با کیست؟

 1. وسیله ای که به سمت راست گردش می کند
 2. وسیله ای که مستقیم حرکتت می کند
 3. وسیله ای که به سمت چپ گردش می کند
 4. پیادگان

گزینه صحیح 4

سوالات آیین نامه اصلی حق تقدم

در برخورد راه اصلی با فرعی حق تقدم عبور با چه کسی است ؟

 1. وسیله ای که در راه اصلی قرار دارد
 2. وسیله ای که به راست گردش می کند
 3. وسیله ای که که مستقیم عبور می کند
 4. هیچ کدام

گزینه صحیح 1

کدام مورد زیر علت تصادف با اتومبیل جلویی است ؟

 1. تغییر نور چراغ ها
 2. عبور عابر پیاده در مناطق شهری و شلوغ
 3. ترافیک وسایل نقلیه
 4. عدم توجه کافی راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

جواب صحیح گزینه 4

کدام مورد زیر در سفرهای طولانی به اگاهی و هوشیاری شما کمک می کند ؟

 1. سفر خود را سریعا به پایان برسانید
 2. مطمین شوید که هوای تازه به شما برسد و توقف های منظمی برای امادگی خود داشته باشید
 3. از جاده به کنار رفته و از جاده فرعی استفاده کنید
 4. ب صورت مداوم رانندگی کنید

گزینه صحیح 2

سوالات آیین نامه اصلی مربوط به کتاب جدید آیین نامه راهنمایی و رانندگی

موقعی که اتومبیل خود را پارک می کنید نباید …

 1. در جاده اصلی پارک کنید
 2. در دنده بگذارید
 3. مانع سایر استفاده کنندگان از راه شوید
 4. ترمز دستی را بکشید

جواب صحیح گزینه 3

پایین بودن کدام یک از موارد زیزر می تواند منجر به حادثه شود ؟

 1. سطح ضد یخ
 2. سطح روغن ترمز
 3. سطح اب باطری
 4. سطح اب خنک کننده رادیاتور

جواب صحیح 2

اگر در هنگام رانندگی در سراشیبی کلاچ را پایین نگه داریم چه می شود ؟

 1. لاستیک ها ساییده نمی شود
 2. ترمز گرفتن و هدایت اتومبیل دچار مشکل می شود
 3. اشکالی ندارد
 4. موتور سریع تر کار می کند

جواب صحیح 2

سوالات آیین نامه اصلی کتاب قدیم

در پشت سر یک دوچرخه سوار در حال رانندگی هستید قصد دارید به سمت راست گردش کنید چه کار می کنید ؟

 1. هم جوار و موازی با دوچرخه سوار برانید و بعد از این که از تقاطع گذشت از او سبقت بگیرید
 2. در محل تقاطع از او جلو بزنید
 3. در پشت سر او به حرکت ادامه دهید تا وقتی که از تقاطع گذشت
 4. از دوچرخه سوار سبقت بگیرید و قبل از تقاطع از او جلو بزنید

جواب صحیح گزینه 3

کدام یک از عوامل زیر عامل تصادف با اتومبیل جاویی است ؟

 1. تغییر نور چراغ ها
 2. عبور عابر پیاده د رمناطق شهری و شلوغ
 3. عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به وسیله ی جلویی
 4. تراکم وسیله نقلیه

جواب صحیح گزینه 2

سوالات آیین نامه اصلی سال 97

در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با کدامیک است ؟

 1. وسیله ای که در سمت کوه قرار دارد
 2. هر دو وسیله حق تقدم عبور دارند
 3. وسیله ای که در سمت پرتگاه قرار دارد
 4. هیچ کدام

جواب گزینه صحیح 3

در چند متر مانده به تونل ها پل ها سبقت ممنوع است ؟

 1. 50
 2. 100
 3. 150
 4. 70

جواب صحیح 2

وقتی در خط عبوری که می روید اتومبیل ها توقف کرده باشند چه کار می کنید ؟

 1. شتاب بگیرید که زودتر از ان ها عبور کنید
 2. به ترافیک مقابل اجازه عبور می دهید
 3. به ترافیک مقابل اشاره می کنید تا عبور کنند
 4. به رفتن ادامه می دهید زیرا حق تقدم عبور با شماست

جواب صحیح گزینه 1

چه موقع می توانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به اصلی بروید ؟

 1. در همه مواقع
 2. تنها اگر دو خیابان خلوت باشند
 3. تنها اگر خیابان ااصلی دارای ترافیک نباشد
 4. هیچ موقع

گزینه صحیح 4

سوالات آیین نامه اصلی سال 96

حداقل فاصله طولی ایمن در جاده مرطوب ویخ با سرعت 45 کیلومتر در ساعت چقدر است ؟

 1. در جاده مرطوب 18 طول اتومبیل و در جاده یخ بندان 6 طول اتومبیل
 2. در جاده مرطوب 8 طول اتومبیل و در راه های یخ بندان 12 طول اتومبیل
 3. در جاده ی مرطووب 6 طول اتومبیل و در راه های یخ بندان 18 دطول اتومبیل
 4. در جاده مرطوب 5 طول اتومبیل و در راه های یخ بندان 12 طول اتومبیل

گزینه صحیح 3

حداکثر سرعت در جاده اصلی برون شهری چند کیلومتر است ؟

 1. روز 95 شب 85
 2. روز 110 شب 90
 3. روز 85 شب 95
 4. روز 80 شب 70

جواب صحیح گزینه 1

شما اولین نفری هستید که به محل حادثه می رسید کدام مورد را باید انجام دهید ؟

 1. از محل حادثه دور شوید
 2. موتور اتومبیل را خاموش و زخمی ها را به نزدیک ترین مرکز درمانی برسانید
 3. اتومبیل را از محل حادثه دوزر کنید
 4. با دوربین شروع به فیلم برداری کنید

جواب صحیح گزینه 2

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *