نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی – آزمون آیین نامه اصلینمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی – سوالات آیین نامه اصلی

 1. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت اول
 2. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت دوم
 3. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت سوم
 4. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت چهارم
 5. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت پنجم
 6. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت ششم
 7. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی هفتم
 8. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت هشتم
 9. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی نهم
 10. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت دهم

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت اول

یکی از موارد افزایش خطر هنگام رانندگی درشب چیست

 1. استفاده از چراغ ها
 2. استفاده از سایه بان
 3. خواب الودگی راننده
 4. کم بودت میدان دید راننده

جواب صحیح گزینه ی 4

در جاده ای شلوغ و پر ترافیک مشغول حرکت هستید راننده پشت سر سعی می کند از شما سبقت بگیرد شما چه می کنید؟

 1. به اتومبیل جلویی نزدیک شوید تا راننده نتواند سبقت بگیرد
 2. مسیر صحیح و مسقیم خود را ادامه می دهید تا راننده پشت سر سبقت بگیرد و برود
 3. با دست به راننده پشت سر علامت می دهید زمانی که خطری نیست سبقت بگیرد
 4. با سرعت خود اضافه می کنید تا راننده پشت سر دور شود

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت دوم

امادگی در رانندگی شامل چه مواردی است

 1. تفکر موقعیت دانش قبلی ادب نزاکت
 2. اگاهی داشتن از وضعیت رانندگی دیگران
 3. مشاهده پیش بینی تمرکز اگاهی عدم حواس پرتی
 4. مهارت در رانندگی

جواب صحیح گزینه 3

 

وقتی در رانندگی حواس شما متوجه چیز های دیگر باشد این کار

 1. قادر به تصمیم گیری نخواهید بود
 2. تصمیم سریع و عکس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت
 3. عکس العملی از خودتان نشان نخواهید داد
 4. ممکن است مسیر خود را اشتباه بروید

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت سوم

برای بهبود وضعیت ترافیک کدام یک از کار های زیر را باید انجام داد

 1. رانندگی با سرعت پایین
 2. رانندگی با احتیاط با سرعت زیاد
 3. رعایت قوانین ومقررات
 4. هر سه مورد صحیح است

جواب صحیح گزینه 3

تنها در چه موقعی می توان از تلفن همراه استفاده کرد

 1. فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید
 2. وسیله ی نقلیه دارای دنده ی اتوماتیک باشد
 3. در یک جای امن توقف کرده باشید
 4. هیچ کدام از گزینه ها صحیح نیست

جواب صحیح گزینه 3

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت چهارم

حالت روحی و وضعیت شما در رانندگی به چه عواملی بستگی دارد

 1. رفتار مثبت ترافیکی
 2. تفکر موقت دانش قبلی ادب و نزاکت
 3. دانش رانندگی و مهارت
 4. پای بند به مقررات

حواب صحیح گزینه 2

بی توجهی به علایم و مقررات رانندگی نشانه ی

 1. هدم توانایی
 2. عدم توانایی صلاحیت رانندگی است
 3. عدم امادگی لازم
 4. شتاب و عجله بیهوده است

گزینه صحیح 2

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت پنجم

دور زون در کدام یک از موارد زیر ممنوع است

 1. پیچ ها تقاطع ها
 2. هر سه مورد صحیح است
 3. سربالایی ها تونل ها و پل ها
 4. خط ممتد

جواب صحیح گزینه 2

زمان رسیدن به محل تثادف په اقداماتی باید انجام داد

 1.  به محض رسیدن اتومبیل دیگری ما به راه خود ادامه می دهیم
 2. در صورت اتش سوزی با اب خاموش کنید
 3. موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کرده و افراد زخمی را از داخل اتومبیل خارج کرده و زخمی ها را با صحبت ارام نمایید
 4. اتومبیل را از محل حادثه کنار بکسید

جواب صحیح گزینه 3

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت ششم

کدام گزینه های زیر به ترتیب اولویت صحیح است

 1. فرمان پلیس _تابلو ها _خط کشی _چراغ راهنما
 2. تابلو ها _ چراغ راهنما -فرمان پلیس _خط کشی
 3. فرمان پلیس _چراغ راهنما _تابلوها _خط کشی
 4. فرمان پلیس _ خط کشی _ چراغ راهنما _ تابلو ها

جواب صحیح گزینه 3

کدام گزینه در مورد حداقل فاصله زول ایمن با خودروی جلویی در شرایط برف صحیح نمی باشد

 1. به ازای هر ۳۰ کیلومتر ۶ طول اتومبیل
 2. به ازای هر ۴۵ کیلومتر ۹ طول اتومبیل
 3. به ازای هر ۱۵ کیلومتر ۳ طول اتومبیل
 4. به ازای ۶۰ کیلومتر ۱۳ طول اتومبیل

جواب گزینه ی صحیح 4

 

چرا سبقت گرفتن از کامیون طویل خطر ناک تر از سبقت گرفتن از وسیله ی نقلیه ی عمونی است

 1. کامیون ها ممکن است کنار کشیده و توقف کنند
 2. کامیون ها با سرعت بیش تری نسبت به وسایل نقلیه دیگر از تپه ها بالا می روند
 3. کامیون ها نسبت به وسایل نقلیه ی دیگر کشیده هستند و سبقت گرفتن از ان ها زمان بیش تری طی می کند
 4. ترمز های کامیون به خوبی ماشین های دیگر نیست

جواب صحیح گزینه 3

چه موقع می توانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به اصلی بروید ؟

 1. در همه مواقع
 2. تنها اگر دو خیابان خلوت باشند
 3. تنها اگر خیابان ااصلی دارای ترافیک نباشد
 4. هیچ موقع

گزینه صحیح 4

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت هفتم

چرا نباید مدت زیادی پای خود را روی کلاچ بگذارید ؟

 1. اصطکاک لاستیک ها با جاده کم می شود
 2. کنترل شما روی وسیله نقلیه کم می شود
 3. زیرا موجب کم شدن عمر گیربکس می شود
 4. زیرا مصرف بنزین زیاد می شود

جواب صحیح گزینه 2

گواهینامه رانندگی را بنا به درخواست چه کسی باید ارایه داد؟

 1. مامور ترافیک
 2. پلیس ترافیک
 3. بازرس اتومبیل
 4. پس از وقوع حادثه به فردی که با او تصادف کرده یم

جواب صحیح گزینه 2

تنها برای چه مواردی می توانید به رانندگان و باعابرین با چراغ بزرگ علامت دهید؟

 1. جهت اعلام اینکه به انها راه داده اید
 2. جهت اعلام اینکه حق تقدم عبور با شماست
 3. جهت اعلام حضور به انها
 4. جهت اعلام اینکه دنده عقب می روید

جواب صحیح گزینه 3

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت هشتم

خط … خط کشی عرض است که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذر گاه پیاده در سطح راه ترسیم می شود

 1. پارک
 2. هاشور
 3. زیگزاگ
 4. ایست

جواب صحیح گزینه ی 4

 

در میدان ها حق تقدم با چه کسی است ؟

 1. وسیله ای که اول وارد می شود
 2. وسیله ای که در درون میدان در حال حرکت است
 3. وسیله ای که زودتر وارد میدان شده
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت نهم

حق تقدم عبور عبارت است از ….

 1. رعایت حقوق رانندگان
 2. اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای که زود تر از وسایل نقلیه دیگر یا از پیاده ها و بالعکس
 3. اولویت در عبور از چراغ های راهنمایی
 4. ترتیب عبور و مرور در جاده ها

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی قسمت دهم

تابلو های با زمینه ی قهوه ای نشان دهنده ی چه چیزی هستند

 1. جاده های اولیه با مسیر قبلی
 2. جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی
 3. مسیر بزرگ راه ها
 4. مسیر فرعی و غیر اصلی

جواب صحیح گزینه 2

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *