نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی با جواب آزمون مرحله اول آیین نامه

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی – سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی – آزمون آیین نامه اصلینمونه سوالات آیین نامه

 1. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش اول
 2. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش دوم
 3. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش سوم
 4. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش چهارم
 5. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش پنجم
 6. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش ششم
 7. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش هفتم
 8. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش هشتم
 9. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش نهم
 10. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش دهم

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی

کدام قطعه در خودرو صحت سلامت یا عدم سلامت بخش های مهمی مانند جلوبندی و وضعیت فرمان پذیر یرا اشکار می کند

 1. چرخ ها
 2. غربلیک فرمان
 3. محور عقب
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 2

رانندگانی که برای خود و اجتماع و ارتباط اجتماعی ارزش قایل نیستند همیشه در حال …. هستند .

 1. نقض قوانین و مقررات
 2. تصادف های شدید
 3. حوادث جاده ای
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 1

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش اول

دسته دنده یا اهرم دنده به طور مستقیم توسط کدام قطعه یا قطعات درگیر می باشد .

 1. گیربکس
 2. دیفرانسیل
 3. جعبه ی دنده
 4. موارد یک وسه

جواب صحیح گزینه 4

به مجموع رفتارهای ممنفی در رانندگی چه می گویند

 1. رانندگی خطر ساز
 2. رانندگی سریع
 3. رانندگی تهاجمی

جواب صحیح گزینه 4

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش دوم

به میزان تمیز کنندگی بهتر شیشه میتوان چه ماده ای رابه شیشه شور اضافه کرد .

 1. کمتر از 30 در صد
 2. کمتر از 20 درصد
 3. کمتر از 10 درصد
 4. کمتر از 5 درصد

جواب صحیح گزینه 4

فرهنگ یک پدیده ی ….. است .

 1. پویا
 2. نوین
 3. دیرین
 4. نامناسب

جواب صحیح گزینه 1

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش سوم

بر اساس قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی تمامی سطح خیابان جاده کوچه و کلیه معابری که بزرای عبور و مرور مردم اختصاص داده شده چه گفته می شود .

 1. اسفالت
 2. اره
 3. گزینه 1 و2
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 2

انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط …… انجام می شود .

 1. اهرم
 2. سیم های فلزی
 3. پدال ترمز
 4. روغن ترمز

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش چهارم

افراد باید به منظور زمان رانندگی خود به خصوص د رکلان شهر های دارای ترافیک سنگین چه عملی انجام دهند .

 1. برنامه ریزی
 2. حرکت سریع
 3. سرویس به موقع خودرو
 4. استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی

جواب صحیح گزینه 1

کدام یک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز چیست .

 1. کاهش صدای بالای موتور
 2. کاهش الایندگی گاز های خروجی از موتور
 3. کاهش حرارت تولید شده توسط موتور
 4. هدایت گاز های باقی مانده  ناشی از عمل احتراق موتور به سمت خارج

گزینه صحیح 3

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش پنجم

وظیفه ی سیستم …. ایجاد تعادل سرعت و نیرو است .

 1. دیفرانسیل
 2. گیر بکس
 3. کلاچ
 4. محور ها و پدال گاز

جواب صحیح گزینه 2

در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر روی تجهیزات کنترلی باعث می شود ….

 1. واکنش و عکس العمل راننده در مقابل خطرات مناسب نباشد
 2. واکنش و عکس العمل راننده با تاخیر زمانی صورت بگیرد
 3. مواراد یک و دو صحیح است .
 4. واکنش و عکس العمل راننده با سرعت بالا صورت بگیرد

جواب صحیح گزینه 3

وظیفه ی ….. به گردش دراوردن اب داخل پوسته ی موتور و اطراف سیلندر ها می باشد .

 1. ترموستاب
 2. پروانه
 3. رادیاتور
 4. واتر پمپ

جواب صحیح گزینه 4

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش ششم

وظیفه ی روغن ترمز چیست .

 1. خنک کردن سیستم ترمز
 2. روغن کاری سیستم ترمز
 3. انتقال نیرو در سیستم ترمز
 4. همه ی موارد بالا

جواب صحیح گزینه 3

هر خودرو به ازای هر سیلندر دارای چه تعداد شمع می باشد .

 1. یک
 2. دو
 3. سه
 4. چهار

گزینه صحیح 1

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش هفتم

نقص در جلوبندی چه مشکلی را ایجاد می کند .

 1. افزایش مصرف  سوخت
 2. عدم کارکرد درست موتور خودرو
 3. سخت شدن کنترل و فرمان پذیری خودرو
 4. ضعیف شدن باتری و سیستم برقی خودرو

جواب صحیح گزینه 3

کلید بو ق در کدام قسمت خودرو ممکن است قرار گرفته باشد .

 1. بر روی غربلیک فرمان قرار گرفته
 2. اهرم های جانبی غربلیک فرمان
 3. کنار بالابر شیشه ی خودرو قرار گرفنه
 4. موارد یک و دو صحیح است .

جواب صحیح گزینه 4

کشیدن ترمز دستی بدون کشیدن ضامن سبب چه مشکلی می شود

 1. کاهش سطح روغن ترمز
 2. افزایش لاستیک سابی
 3. استهلاک زود تر لنت ها
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 3

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش هشتم

منظور از کمر بند سه نقطه ای کمر بندی است که ….

 1. دارای سه حالت باز و بسته شدن باشد
 2. دارای سه حالت ایمنی است
 3. دارای سه حالت محل اتصال است
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 3

رانندگی اینه تمام نمای … هر فردی است  که در زمان تردد خ.د را نشان می دهد .

 1. مهارت
 2. شخصیت
 3. تسلط
 4. رفتار

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش نهم

مزیت استفاده از ترمز ضد قفل در سیستم خودرو چیست .

 1. افزایش عمر موتور در توقف های طولانی
 2. کاهش مسافت توقف خودرو
 3. افزایش مسافت توقف خودرو و لاستیک سابی
 4. کشیده شدن خودرو در ترمز های شدید

جواب صحیح گزینه 2

به وسیله ی موتور خودرو . . . . پیستون به حرکت . . . . میل لنگ تبدیل می شود و این حرکت دورانی به وسیله ی مکانیزم های مختلف تا پشت چرخ های محرک رسانده می شود .

 1. دورانی – خطی
 2. خطی – دورانی
 3. رانشی – دورانی
 4. دورانی – گردشی

جواب صحیح گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بخش دهم

مبدل کاتالیستی در کدام قسمت خودرو قرار  دارد و وظیفه اش چیست .

 1. اگزوز – گاز های مضر را به گازهای بی ضرر تبدیل می کند
 2. محفظه ی ورودی هوا – گازهای مضر رابه گاز های بی ضرر تبدیل می کند
 3. موتور – توان موتور را افزایش می د هد
 4. داخل اتاق خودرو ه از برزو نامطبوع داخل اتاق خودرو جلوگیری می کند

جواب صحیح گزینه 1

سیستم هدایت و فرمان پذیری در چه زمانی معیوب می باشد .

 1. هنگامی که فرمان دارای خلاصی باشد .
 2. خلاصی فرمان بیش از حد مجاز باشد
 3. خلاصی فرمان دو یاا سه سانتی متر باشد
 4. کموارد یک و دو صحیح است

جواب صحیح گزینه 4

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب

جای تایر ها هر چند هزار کیلومتر باید عوض شود تا به صورت یکسان تحت سایش قرار بگیرد .

 1. 15 هزار کیلومتر تعویض شود .
 2. 7 هزار کیلومتر تعویض شود .
 3. 10 هزار کیلومتر تعویض شود
 4. 5 هزار کیلومتر تعویض شود

جواب صحیح گزینه 4

بعد از گیر بکس قدرت به صورت مستقیم بین چرخ های محرک تقسیم می شود .

 1. صحیح است
 2. غلط است بلکه ابتدا وارد موتور می شود
 3. غلط است بلکه ابتدا وارد دیفرانسیل می شود .
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 3

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی جدید سال 97

در باتر ی های ابی میزان اب موجود در باتری کی باید مورد بررسی قرار بگیرد ؟

 1. هر 5 هزار کیلومتر
 2. هر 10 هزار کیلومتر
 3. هر 20 هزار کیلومتر
 4. هر 15 هزار کیلومتر

جواب صحیح گزینه 2

کدام قطعه از ورود بخار های بنزین به داخل فضای ازاد جلو گیری می کند .

 1. فیلتر هوا
 2. فیلتر بنزین
 3. کنیستر
 4. کاتالیست

جواب صحیح گزینه 3

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *